Komplexné a otvorené

riešenia technického zabezpečenia budov

Automatizácia budov

Návrh a dodávka riadiacich systémov,
SW práce, uvedenie do prevádzky,
energetický monitoring, vizualizácia ...

Energetická optimalizácia

Zber dát, automaticky generované reporty, analýza spotreby energie, optimalizácia riadiacich algoritmov ...

Servis

Merania a regulácie, kotlov,
VZT zariadení, vykurovania,
plynoinštalácií, sanity ...