Komplexné a otvorené

riešenia technického zabezpečenia budov

Automatizácia budov

Návrh a dodávka riadiacich systémov,
SW práce, uvedenie do prevádzky,
energetický monitoring, vizualizácia ...

Servis

Merania a regulácie, kotlov,
VZT zariadení, vykurovania,
plynoinštalácií, sanity ...